Till innehåll på sidan

Elev och vårdnadshavare

Information, dokument och annat nyttigt

Här hittar du bland annat kalender och matsedel, information om klassråd och elevråd, samt kollektiv olycksfallsförsäkring.

Här finns också information till föräldrar: frånvaroanmälan, ansökan om ledighet, föräldraråd, tips om hur du kan stötta ditt barns skolgång m.m.

Under ”Elevhälsa” hittar du kontaktuppgifter och annan information om skolsköterskan, skolläkaren, kuratorn och trygghetsarbetet på skolan.

Undrar du över något annat är du alltid välkommen att fråga någon ur personalen eller ringa skolans växel på 08-508 475 50.

 

Dela:
Kategorier:

Den som mår bra har lättare att lära

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Påverka din skola

Du som elev har rätt att påverka vad som händer i skolan. Under länkarna till höger kan du läsa mer om hur du kan göra din röst hörd.

 

Ingress: 
Information, dokument och annat nyttigt