Till innehåll på sidan

Ekisar – elevkamratstödjare

På Hökarängsskolan har vi elevkamratstödjare, som arbetar för en trygg och trivsam skolmiljö. Elevkamratstödjarna ska vara goda föredömen för och ha kontaktytor bland skolans övriga elever. Eleverna utbildas i årskurs 8 och är mest verksamma under årskurs 9.

Att bli utsedd till elevkamratstödjare är en stor ära. Det är ett hedersuppdrag. Utbildningen sker i samverkan med Demokratiakademin.

I ekisuppdraget ingår

• att vara känd som "Ekis" och synas i skolan.
• att vara en medvetet god förebild, både vad gäller kamratskap och studier.

Vad ska "Ekisarna" göra?

• lära känna skolan.
• skapa och utveckla rastaktiviteter.
• vara i stora hallen och i korridorerna och samtala med andra elever på rasterna.
• hjälpa ensamma elever.
• efter samråd med handledare hålla kontakt med elever som behöver stöd.
• vara faddrar för klasser i lägre skolår.
• ta emot och introducera nya elever under läsåret.
• våga vara en länk mellan elever och vuxna på skolan.
• delta i ekis-möten med handledarna.
• ta klart avstånd från droger.

Ekisarna ska i första hand arbeta i sin egen klass mot mobbning och skolk och verka för goda relationer mellan kamraterna i klassen och dess lärare. Allt arbete som elevkamratstödjare gör, ska ske i samråd med handledare. Det viktigaste arbetet sker genom att vara god förebild.

Dela: