Till innehåll på sidan

Datorregler och användarkonton

Alla elever och all personal har ett personligt användarkonto. Med detta menas att användaren har ett användarnamn och ett lösenord. När arbete utförs på datorerna får detta endast ske från användarens personliga konto och enbart av kontoinnehavaren. Man får således inte utnyttja tillfället om någon har glömt att logga ut.

Ansvar för användarkontot

Användaren har själv helt och fullt ansvar för hur hans/hennes konto används. Det är användarens plikt att hålla sig informerad om de regler som gäller.
Alla brott mot de regler och anvisningar som skolan föreskriver och som kan spåras till ett individuellt konto kommer i första hand att tillskrivas ägaren av kontot. (Det är alltså viktigt att behålla lösenordet för sig själv och att alltid avsluta arbetspasset med utloggning.)

Kontot ska i första hand användas i samband med olika aktiviteter kopplade till undervisningen vid skolan. All annan användning av kontot måste stå tillbaka för aktiviteter inom undervisningen på skolan. Det innebär att följande aktiviteter alltid har förtur:

• att lösa uppgifter som utgör del av kurs.
• individuell färdighetsträning, som komplement till ordinarie undervisning.
• att skriva uppsatser, rapporter och annat som ingår som del av studierna.

Datorsalar och utrustning

Den lärare/personal som tillåter elev/elever att arbeta vid datorn/datorerna i datorsalarna ansvarar för ordningen i salen.

Det är förbjudet att installera egna program/spel etc. på datorerna – detta gäller även om de avinstalleras vid arbetspassets slut.

Det är förbjudet att ändra på inställningar i datorerna, till exempel skärmbild, musinställningar och tangentbord.

Varje konto får max rymma 50 MB.

Lånar du något från datorsalen, till exempel hörlurar, manualer etc. måste de lämnas tillbaka. Den som lånar ut något ansvarar för att det kommer tillbaka.

Dela: