Till innehåll på sidan

Alla elever omfattas av en olycksfallsförsäkring

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Stockholms stad.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller ej för sjukdom.

Här intill kan du ladda ner mer information om villkoren för försäkringen och hur du ska gå tillväga för att begära ersättning vid skada.

 

Dela: